Úvod Naše služby Naši odborníci Akce Warehouse Sociální sítě
   
 
     
 

Pletená mandala

 

Co je to mandala? Význam tohoto slova v překladu ze sanskrtu znamená "střed" nebo "kruh". Výklad tohoto termínu mluví o tom, že mandala je sakrálním schematickým obrazcem nebo konstrukcí Vesmíru, který nás obklopuje.

Takové schéma se používá v hinduistických a buddhistických náboženských praktikách. Nejznámější příklade tibetské mandaly je známý pod různými názvy: Uzel Nekonečna/Nesmrtelnosti/Poznání/Štěstí/Věčnosti.

Svaté obrazy geometrických tvarů existovaly u mnoha národů naší planety. Například mnohým dobře známá indiánská mandala. Indiáni ji nazývali "Boží oko". V jazyce kmene huichol se používalo slovo sikuli, které v doslovném překladu znamená "jasnozřivost".

Tradičně se mandaly pletou, malují, vyřezávají a nosí se jako šperky. Indiánská pletená mandala - to je především ochrana pro jednotlivce, rodinu, domov. Mandaly se pletou, aby se dotyčný osvobodil od strachu, negativních emocí, nemocí, nezdravých návyků, problémů, prakticky od všeho, čeho se chcete zbavit.

Mandaly se také pletou:

  • na splnění přání
  • pro efektivní meditační praxi
  • na přilákání nové životní síly
  • na počátku další životní etapy
  • na pomoc při zpracování určitých situací

A samozřejmě, mandaly jsou jedinečné jako dekorativní prvek pro zkrášlení domu a originální jako pěkný dárek pro Vaše blízké a přátele. Svou mandalu si můžete zavěsit na dobře viditelné nebo oblíbené místo v domě, aby jste byli nevyhnutelně a neustále laděni svou mandalou. Umístěná v předsíni bude mandala přitahovat pozitivní energie nebo chránit váš dům. Obecně platí, že umístění závisí na tom, na který problém byla pletena a jaké přání bylo do ní vloženo.

Vyrobit naprosto stejné mandaly je nemožné. Mistr má sice většinou stejné energetické naladění, ale dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, jak je známo.

Někdy se lidé rozčilují, když se jim z paprsků mandaly uvolňují nitky. Ve skutečnosti je to správně, to znamená, že mandala aktivně pracuje! Takové mandaly se nechají až do úplného uvolnění všech nití. Můžete sice nitky zafixovat lepidlem, ale zdá se mi, že to bude do určité míry oslabovat účinek mandaly. Někteří z Mistrů pletou mandaly bez jediného uzlu – takovéto mandaly se rozvolňují rychleji, ale zato je jejich práce viditelná.

Stává se, že při vytváření mandaly nebo o něco později se zlomí jeden nebo více paprsků a zdá se, že práce je nevratně poškozena. Nicméně to není tak úplně pravda. Tradičně mexičtí indiáni věřili, že se takováto mandala zalíbila duchům a přisvojili si ji, a na oplátku pomohou s problémem, pro který byla mandala upletena.

Mnozí pletou tzv. intuitivní mandaly. To je tehdy, když barva je vybrána ne očima, ale srdcem. A ruce v naprosté svobodě vytvoří úžasný a neopakovatelný obraz.

Pletení mandaly – to je sám o sobě velmi silný meditativní proces, i přesto je ještě možné zapojit energii Reiki nebo Theta meditaci, v závislosti na náladě. V takovém případě jsou vytvořené mandaly nejen zajímavé, ale i velmi silné

Jazyk mandaly - to je jazyk vložené energie, frekvence barev, symbolika obrazců a forem. Proto sdělení, které bylo vloženo do mandaly je mnohým pochopitelné bez překladu, i když zatím neobvyklé pro ty, kteří nejsou obeznámeni s indiánskými tradicemi.

Je důležité si uvědomit následující! Pokud mandala bylo upletena, abychom se něčeho zbavili – je zapotřebí ji určitě spálit. Podle tradice je to nutné proto, aby se všechno špatné, co jste chtěli vymazat ze svého života, odešlo a pročistilo se ohněm ohněm. Pokud jste pletli mandalu kvůli splnění přání, pak po jeho splnění je také zapotřebí mandalu uvolnit. Pro toto je vhodné jak spálení, tak i puštění po proudu do Velké Vody, řeky, jezera, moře či dokonce oceánu. Ale nejkrásnější a oduševnělá možnost je zavěsit ji v lese na strom, a takto poděkovat Vesmíru za pomoc.

(с) Kuznetsova Aleksandra

Mapa stránek

© bluebirds.cz 2017. Design and Programming: daelina@seznam.cz